ABA Brandanlæg

Automatiske brandalarmanlæg (ABA-anlæg)

Automatiske brandalarmanlæg (ABA-anlæg) har til formål straks at opdage en begyndende brand og samtidig alarmere brandvæsenet.

ABA-anlæg er normalt baseret på røg- eller termodetektorer, som kan detektere tegn på brand meget hurtigt. Automatiske brandalarm-anlæg har for det meste en automatisk alarm-meddelelse til brandvæsenet, der altid rykker ud til alarmer fra automatiske brandalarmanlæg.

Brandalarmanlægget kan styre en række andre anlæg og funktioner, ud over selve alarmeringen.

Tilmelding til ABA Brandanlæg