Automatiske brandalarmanlæg (ABA-anlæg)

Automatiske brandalarmanlæg (ABA-anlæg) har til formål straks at opdage en begyndende brand og samtidig alarmere brandvæsenet.

ABA-anlæg er normalt baseret på røg- eller termodetektorer, som kan detektere tegn på brand meget hurtigt. Automatiske brandalarm-anlæg har for det meste en automatisk alarm-meddelelse til brandvæsenet, der altid rykker ud til alarmer fra automatiske brandalarmanlæg.

Brandalarmanlægget kan styre en række andre anlæg og funktioner, ud over selve alarmeringen.

  • Varslingsanlæg
  • Dørlukningsanlæg
  • Brandventilationsanlæg

Derfor installeres brandalarmanlæg

Anlægget kan være krævet af myndighederne, fordi det er foreskrevet i bygningsreglementet eller i de Tekniske forskrifter (”bygningsreglement” for brandfarlige virksomheder og oplagspladser).

Anlægget kan være krævet af myndighederne som en særlig betingelse i byggetilladelsen eller som kompensation for evt. andre krav i bygningsreglementet.

Anlægget kan være “frivilligt” installeret for eventuelt at opnå rabat på forsikringspræmien.

Anlægget kan naturligvis også være installeret for at opnå en bedre sikring af personer, værdier og bygninger.

Kategori reference