En større elektrisk renovering af herlufsholms kirkeklokker fik vi også lavet !

Stor ros til vores 2 lærlinge som klaret opgaven næsten selv !

Den gamle styring blev fjernet og ny og mere drift sikker styring blev monteret og installeret!

Og kirkens klokker kunne atter ringe på ny!