I disse dage går vi og renovere hele 3 lære boliger her på Herlufsholm !

Alt gammelt materiel er udskiftet til nyt, bedre og mere moderne fuga!